Skip links

3H Model voor video marketing

Het Hero, Hub, HYGIENE (of HELP) Content Framework (kortweg 3H model) is een raamwerk voor video content dat is ontworpen om te helpen bij het categoriseren en prioriteren van de verschillende niveaus van content dat een bedrijf kan produceren.

Het verschil tussen de H’s wordt mede bepaald door frequentie, duurzaamheid en typen content.

Leave a comment